การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน

0032

         คลินิกชุมชนอบอุ่น กองการสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอดออกให้ความรู้สุขศึกษา และการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด

 

You may also like...