การประชุมครู ประจำเดือน กันยายน 2563

การประชุมครู ประจำเดือน กันยายน 2563
——————–
         นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อหารือข้อราชการ ในการปฎิบัติหน้าที่และพัฒนาสถานศึกษา และการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับทุกฝ่าย และขานรับนโยบายจากต้นสังกัดในอนาคตต่อไป

         เนื่องด้วยทางโรงเรียนมีข้อราชการที่จะแจ้งเพื่อทราบและปรึกษาหารือเร่งด่วนในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการศึกษาดูงานของ อบจ.ชัยนาถ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 และแผนงานโครงการด้านการศึกษา
—————–
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

 

You may also like...