การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

ประชาสัมพันธ์  :  การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

         ประกาศเปิดการเรียนการสอนปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ติดต่อสอบถามรายละเอียด (โดยตรง งานวิชาการ โทร. 055- 531524,ครูศิริรัตน์ จันธดา 0846249093)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เปิดเรียน

You may also like...