กำหนดการชำระค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ปี 2565

กำหนดการชำระค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6ประจำปีการศึกษา 2565
          วันที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายคณะครู รับนักเรียนในกำหนดการชำระค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จึงให้เป็นไปตามระเบียบการชำระเงินและความเรียบร้อยตามระบบ ทั้งนี้โรงเรียนเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัด ดังนี้
1.ให้นักเรียนและผู้ปกครองนำผลการตรวจ ATK (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) มาแสดง ณ จุดคัดกรอง
2.ให้นักเรียนที่ต้องการซื้อชุดพละและผ้าไทย ทำการวัดไซซ์ก่อนมาชำระค่าใช้จ่าย(ใต้ถุนอาคาร 1)
3.ให้นักเรียนเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ปากกา น้ำยาลบคำผิด เพื่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          หมายเหตุ…ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานวิชาการ 08-4624-9093 ครูศิริรัตน์ จันธิดาติดต่อสถานศึกษา ธุรการ 0-5553-1524 นางจุฑามาศ กุลกิติเกษ

You may also like...