กิจกรรมสาธารณะประโยชน์/จิตอาสา

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์/จิตอาสา : บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลแม่สอด

          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรมสาธารณะประโยชน์/จิตอาสา บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการเลือด😍🥰😘

You may also like...