สถานศึกษาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานศึกษาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าสถานศึกษา โดยการเก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินโดยรอบสถานศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
*************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...