สถานศึกษา ฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

สถานศึกษา ฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข
            3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบานครแม่สอด นำโดยนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน ร่วม กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข รอบบริเวณสถานศึกษา ฯ และชุมชน วัดสักทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินกิจกรรมพร้อมเชิญชวนคณะครู นักเรียน และประชาชนที่พักอาศัย โดยรอบพื้นที่วัด ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาทำความดี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 และประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมผ่านทาง เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ Page Facebook : 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชารัฐ สร้างสุข
           นางสาวนิภาภรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ในกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จัดให้คณะครูได้เป็นตัวอย่างการทำความดี สอนให้นักเรียนที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนดีของสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมได้นั้น สิ่งที่สอนได้ดีสุดก็คือ การทำเป็นตัวอย่างให้เค้าดู กิจกรรมจิตอาสานับว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ และตัวอย่างสำคัญของคนรุ่นใหม่ด้วย การทำให้เค้าเห็นว่าการร่วมกันทำความดีเป็นอย่างไร ได้อะไรบ้าง สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็น เข้ามาสัมผัส และซึมซับด้วยตัวเองแบบไม่ต้องพูดอะไรเลย ดั่งคำที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน
***********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...