ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวแสดงความยินดีกับครูได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวแสดงความยินดีกับครูได้ย้ายกลับภูมิลำเนา
            นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวแสดงความยินดีกับนายกิจก่อพงศ์ น้อยเอี่ยม ครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566🥰😍😘
*****************************

You may also like...