ตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อนำไปประเมินตนเองสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อนำไปประเมินตนเองสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
            นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าสังเกตการณ์ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน และมอบหมายให้นางณัฐชนา อยู่เจริญ งานอนามัยโรงเรียนพร้อมคณะเข้าควบคุมดูแลนักเรียนในการตรวจครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยบริษัทโมบายแล็ป
          บริษัทโมบายแล็ปสำหรับการตรวจสุขภาพของเราคือ “การสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลวิเคราะห์ทางสุขภาพประจำปี แก่ผู้เข้ารับการตรวจ”นอกเหนือจากแค่ การบันทึกผลของผู้เข้าตรวจนั้น สิ่งที่ต้อง ได้รับต้องประกอบไปด้วย หลักๆคือ
1. การวิเคราะห์สรุปผลการตรวจโดยรวม
2. การสรุปอัตราส่วนผู้ที่มีความผิดปกติ
3. บันทึกผลรายบุคคล และ ผลวิเคราะห์ความผิดปกติ
          ทั้งนี้ บริษัทโมบายแล็ป มี “โปรแกรมอัจฉริยะ” ของบริษัทฯ ที่เป็นโปรแกรมในการวิเคราะห์และประมวลผลตรวจสุขภาพโดยเฉพาะ จึงมีสามารถ ที่จะออกรายงานข้างต้นได้อย่างครบถ้วน โดย โมบายแล็ปของเราเป็นผู้ที่มีความชำนาญทางด้านนี้กว่า 20 ปี จึงได้ทำข้อมูลที่ให้อาจารย์ดูเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างผลการตรวจที่ประมวลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ และ ผลการตรวจทั่วไป
******************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...