ตรวจสุขภาพประจำปี 65 เพื่อสุขภาพที่ดีช่วยให้รับมือกับโรคต่าง ๆ

ตรวจสุขภาพประจำปี 65 เพื่อสุขภาพที่ดีช่วยให้รับมือกับโรคต่าง ๆ
          12 กรกฎาคม 2565 นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับคณะโรงพยาบาลแม่สอดเข้าตรวจสุขภาพประจำปีให้ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา ร้านค้า ประจำปี 2565
          นางนริศรา ซื่อวัฒนะ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนกล่าวว่า การตรวจสุขภาพประจำปีในวันนี้ ทั่ว ๆ ไปในผู้ที่ไม่มีอาการผิดปกติ เพื่อตรวจคัดกรอง ค้นหาโรคที่อาจแฝงอยู่ในร่างกาย แต่ไม่แสดงอาการออกมา หรือตรวจเพื่อหาปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ดังนั้นการตรวจประจำปีจึงมีประโยชน์ทั้งกับผู้ที่เข้ารับการตรวจ เพราะช่วยให้รับมือกับโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
          กล่าวได้ว่าการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงมีความจำเป็น และความสำคัญ เพราะจะทำให้ได้รู้ว่าร่างกายของตัวเองมีโรคใดที่ซ่อนอยู่หรือไม่ หากตรวจพบความผิดปกติจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง นอกจากนี้การตรวจสุขภาพยังจะได้ คำแนะนำของการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอีกด้วย
          ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด
*****************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...