ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดตรวจเยี่ยมสนามสอบ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดตรวจเยี่ยมสนามสอบ
          นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบปลายภาคปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยการต้อนรับของนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯ ให้การต้อนรับและนำคณะเข้าสังเกตการณ์ในการสอบครั้งนี้
***********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...