ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมประเพณี ถวายข้าวพระพุทธ วัดสักทองวนาราม

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมประเพณี ถวายข้าวพระพุทธ วัดสักทองวนาราม
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยครู นักเรียนร่วมประเพณี ถวายข้าวพระพุทธ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ วัดสักทองวนาราม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
*********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...