รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดถวายผ้าห่มองค์พระพุทธโคดมบุญบารมี

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดถวายผ้าห่มองค์พระพุทธโคดมบุญบารมี “พระประจำโรงเรียน”
——————-
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ประธานในพิธีและถวายผ้าห่มองค์พระพุทธโคดมบุญบารมีพระประจำโรงเรียน จากนั้นนางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ถวายผ้ารองห่มองค์พระพุทธโคดมบุญบารมีและนำคณะครู นักการภารโรง แม่ค้า นักเรียนได้ถวายดอกไม้ ธูปเทียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
          กล่าวได้ว่า อานิสงส์ของการทำบุญด้วยการถวายผ้าคลุมองค์พระผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายผ้าคลุมองค์พระ แด่พระสงฆ์ (หรือพระพุทธรูป) จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ในด้านความเป็นอยู่ จะพรั่งพร้อมไปด้วยอาภรณ์เครื่องประดับ มีเครื่องใช้ไม้สอยสะดวกสบาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีผิวพรรณงามสะดุดตา เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็น จะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา บุตรหลานบริวารจะเกรงใจ เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคม อานิสงส์ผลบุญนี้จะส่งผลให้มีชีวิตที่สุขสบาย
——————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...