คณะผู้บริหารครู ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษา

กิจกรรม : คณะผู้บริหารครู ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษา
          คณะผู้บริหารครู ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯ นำคณะครูออกทำความสะอาดบริเวณอาคารโดยรอบให้เป็นอย่างเรียบร้อย และพัฒนาอาคารสถานที่ให้ร่มรื่นต่อไป

You may also like...