ท.เฉลิมพระเกียรติ ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ กับภัยโควิด 19

ท.เฉลิมพระเกียรติ ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ กับภัยโควิด 19

          คณะครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่บ้านถึงโรงเรียน จากสถานการณ์ถึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงภายใต้การกำกับของจังหวัดตาก ในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศดังกล่าว ทำให้ในวันนี้นักเรียนมาโรงเรียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนเต็มทั้งหมด จากการเป็นห่วงของผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงให้บุตรหลาน ของตนขออนุญาตครูประจำขั้นหยุดเรียนเป็นการชั่วคราว และของานจากครูให้ส่งในกลุ่มไลน์เป็นการชดเชยในการเรียนการสอนของครูประจำวิชาวันต่อวัน และคณะครูบางส่วนก็ได้สอนนักเรียนแบบ On-air ไปในวันนี้

         ทั้งนี้ทางสถานศึกษาได้กำชับนักเรียนที่อยู่ในชุมชนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนให้ป้องกันตนเองทุกทางเท่าที่ทำได้เพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่กำลังกระจายในชุมชนและสถานที่ที่เราไม่อาจคาดถึงและรายงานให้ครูประจำชั้นทราบเป็นระยะ และถ้าต้องการความปลอดภัยสูงสุดเชิญชวนให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าตรวจตามจุดคัดกรองกำหนดการต่างๆที่ได้ให้บริการ

#Saveนักเรียน
#Saveครู
#Saveแม่สอด
#Saveประเทศไทย

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ภาพ/ข่าว

 

You may also like...