ท.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันจิตอาสา ฯ

ท.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต
——————————–
         นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2563 จากกิจกรรมทำความสะอาดเขตบริเวณสถานศึกษาภายในหลักคิดเพื่อสร้างและกระตุ้นให้คนในสังคมมาร่วมกันทำงานด้านจิตอาสาผ่านกระบวนการง่ายๆปัดกวาดเช็ดถูกตัดเก็บทำความสะอาดและเริ่มต้นทำได้จากเรื่องใกล้ๆตัว แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคำสอนของพ่อยังคงฝังรากลึกในหัวใจคนไทย คือเหล่าประชาชนที่ออกมาทำงานจิตอาสาหลายรูปแบบโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกเพศทุกวัยอยากลุกมาทำความดีเพื่อสังคม จากนั้นทางต้นสังกัดเทศบาลนครแม่สอดได้แจกจ่ายเจลทําความสะอาดมือให้กับคณะครูนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการป้องกัน รักษาความสะอาดจากโรคระบาดโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในเขตชายแดนอำเภอแม่สอดในทุกวันนี้
———————————
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ถ่ายภาพ

You may also like...