นักศึกษาวิชาทหาร ท.เฉลิมพระเกียรติฯ ลงนามถวายอาลัยฯ แด่ในหลวง

st005171102

         นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น  เบอร์โทรติดต่อสถานศึกษา 055-531-524

ถ่ายภาพ / ต้นกล้าตากล้อง ท.เฉลิมพระเกียรติฯ

You may also like...