กิจกรรมการประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน พิธีไหว้ครู ปี 2565

กิจกรรมการประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมทำพานไหว้ครูและการประกวดพานไว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะการประดิษฐ์การจัดองค์ประกอบ สื่อความหมายของพานไว้ครู ที่มี ธูป เทียน และดอกไม้ ดอกไม้ สิ่งจำเป็นในพานไหว้ครู คือ หญ้า แพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม ซึ่งดอกไม้แต่ละอย่างล้วนมี ความหมายเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น ทั้งนี้ก่อนมีพิธีไหว้ครูประจำปี ทางคณะครู นักเรียนจึงร่วมกันจัดทำและประกวดก่อนหนึ่งวันและทำพิธ๊ไหว้ครูในวันถัดไป
*****************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ถ่ายภาพ งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...