ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง การขยายเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศปิดต่อเนื่อง และเปิดการเรียนการสอนปกติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

          ประกาศเทศบาลนครแม่สอด “โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด  ติดต่อสอบถามรายละเอียด (โดยตรง งานวิชาการ โทร. 055- 531524,ครูศิริรัตน์ จันธดา 0846249093)

You may also like...