ผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมงานฌาปนกิจ​ศพ​นายโชคชัย​ วงศ์​ใบบุญ​ตระกูล

         ผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมงานฌาปนกิจ​ศพ​นายโชคชัย​ วงศ์​ใบบุญ​ตระกูล สามีครูณัฐชนา วงศ์ใบบุญตระกูล (ฝน) ครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายถิรยุทธ ฉันติกุล ,นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมงานฌาปนกิจ​ศพ​นายโชคชัย​ วงศ์​ใบบุญ​ตระกูล สามีครูณัฐชนา วงศ์ใบบุญตระกูล (ฝน) ณ สุสานบ้านเหนือ (แม่สอด)
————-
         งาน​ฌาปนกิจ​ศพ​นายโชคชัย​ วงศ์​ใบบุญ​ตระกูล ​(โอ๋)​ขอ​ไป​สู่​สุคติ​ไป​สู่​ภพ​ภูมิ​ที่​ดี​ด้วย​นะ​ครับ​ขอ​แสดง​ความเสียใจ​กับ​ครอบครัว​ป้าแดง ครู​ูฝนด้ว​ยนะครับ​ที่​ได้​สูญเสีย​บุคคล​อันเป็น​ที่รัก​ไป​อย่าง​ไม่มีวัน​หวนกลับ​คืน

 

 

 

You may also like...