สถานศึกษาร่วมพิธีไหว้พระพุทธโคดมบุญบารมี พระประจำโรงเรียน

สถานศึกษาร่วมพิธีไหว้พระพุทธโคดมบุญบารมี พระประจำโรงเรียน
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานในพิธีสักการะพระพุทธโคดมบุญบารมี พระประจำโรงเรียน โดยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีพร้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลต่อการทำงานการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต ณ บริเวณพิธีหน้าอาคารม่วงเทพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
**********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...