พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม : พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 
          26 มีนาคม 2567 เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
          ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(OTOP) เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก “ไปเป็นกำลังใจให้บุตรหลานของทุกท่านครับ” Congratulations
*************************

You may also like...