พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2566

          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะนักเรียน นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด  ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

************************

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...