ภาพหมู่นักเรียนในกิจกรรม ท.เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

ภาพหมู่นักเรียนในกิจกรรม ท.เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565

 

You may also like...