มณฑลทหารราบที่ 310 เยี่ยมชมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ 310 เยี่ยมชมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
         นายนุตพล ธรรมลังกา ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ 310 เยี่ยมชมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกย้อยอำเภอแม่สอด โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด โดยนายนุตพล ธรรมลังกา พร้อมคณะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนในการฝึกย่อย ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย้อยอำเภอแม่สอด โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับ
         นายเศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...