กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนฯ

           กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและต้นสังกัด โดยการควบคุมดูแลจากครูจุไร บุญใบ
1 นายมันซูรคาน จรรย์ธร
– รางวัลชนะเลิศ วิ่งมาราธอนระยะทาง 5 กิโลเมตร
– รางวัลนักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม รับเกียรติบัตรกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
– รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
รับเกียรติบัตรกับนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
2. เกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol Tak. ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ได้แก่
นางสาวธนัชชา อิ่มเอิย
นายปฏิภาณ ทะมา
นางสาวกนกอร คำภีระ
3. นางสาวชนาภา แดงเถิน ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเข้าพบนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...