ระเบียบของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ระเบียบของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 

สามารถดูรูปแบบเต็ม  :   ระเบียบโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ-แก้ไข-2561