รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

****************************

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติม4

You may also like...