เข้าวัด ทำบุญ ถวายสังฆทาน “วันวิสาขบูชา” วัดสักทอง

เข้าวัด ทำบุญ ถวายสังฆทาน “วันวิสาขบูชา” วัดสักทอง
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ได้นำ ตัวแทนครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าปฏิบัติกิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดสักทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะนักเรียนเดินทางไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา จากนั้นนำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จำนวน 3 รอบ และช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
************************
เศรษฐชาติ แหงมงงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...