สวนสุนันทาวิชาการ วิชาการสัมผัสได้ 25-27 ส.ค.59

สวนสุนันทาวิชาการ วิชาการสัมผัสได้ 25-27 ส.ค.59

ระหว่างวันที่  25-27  สิงหาคม  2559  

เชิญสัมผัสกิจกรรมสนุกสนานครบเครื่อง  เรื่องความรู้และบันเทิง  ณ  ลานบ้านครู  คณะครุศาสตร์

–  นิทรรศการผลงานนักศึกษา

–  การประกวดวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา

–  งานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ

–  งานเสวนาเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

–  การประกวด  EDU  SSRU  Talent  Show

–  การขับร้องเพลงประสานเสียงของวงสุนันทาภิรมย์  (คณะครุศาสตร์)

–  การประกวด  ฉ่อย ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ชั้นปีที่  1

–  กิจกรรม  รำวงย้อนยุค  สนุกแบบแบบไทย ๆ

ฯเป็นต้น

200859

 

 

You may also like...