เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับโรงเรียน จัดกิจกรรม วัยใส ไร้ครรภ์ 2558

00102

 

         เทศบาลนครแม่สอด “คลินิกอบอุ่น” ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม วัยใส ไร้ครรภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีลดความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม

 

 

You may also like...