ลงเวลามาเรียนออนไลน์

คลิกเพื่อลงเวลามาเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการลงเวลามาเรียน

1. ใช้บราวเซอร์ crome และ login เมลของนักเรียนที่ได้รับจากทางโรงเรียน (xxxxxx@hrpst.ac.th)

2.คลิกเพื่อลงเวลามาเรียนออนไลน์เพื่อเลือกสถานะการมาเรียนของนักเรียน ได้แก่ มาเรียน ลาป่วย ลากิจ

3. กด ส่ง

4. กดลิงค์ ตามรูป เพื่อยืนยันการมาเรียน ลาป่วย และลากิจ