ทน.แม่สอด จัดโครงการผู้บริหารมอบนโยบายการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

ทน.แม่สอด จัดโครงการผู้บริหารมอบนโยบายการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
         ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานโครงการฯ กิจกรรมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ร่วมโครงการผู้บริหารมอบนโยบายการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่พนักงานในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ได้นำหลักธรรมาภิบาล นโยบายด้านการศึกษา สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
         ณ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
***************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...