ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจครูนักเรียนฯ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจครูนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน“มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565”
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด กล่าวให้โอวาท ขวัญกำลังใจให้กับคณะครูผู้ควบคุมนักเรียน เข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565 การศึกษาเพื่อลดความเหสื่อมล้ำ” (All for Education) ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ชาวนครศรีธรรมราช
         ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565” โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี มหาดไทยบำรุงสุข ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา เพราะเชื่อว่าการพัฒนาคนและการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงให้นโยบายคนเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำด้วยคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและประชาชน
***************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...