เทศบาลนครแม่สอด เปิดโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เทศบาลนครแม่สอด เปิดโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เปิดโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

         12 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประธานเปิดโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกองงาน หัวหน้าส่วนการงาน และข้าราชการ ครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พนักงาน เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมโครงการ

          ดร.เทอดเกียรติ กล่าวว่าโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ครั้งนี้ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมบริเวณถนนทางเข้า หน้าสำนักงา่นเทศบาลนครแม่สอด ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(สวนสาธารณะ) และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ถนนสายเอเชีย ถึงบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ถ่ายภาพ

 

You may also like...