จังหวัดตากจัดพิธีทางศาสนาน้อมเกล้าฯถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

st0122010

จังหวัดตากจัดพิธีทางศาสนาน้อมเกล้าฯ  ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          วันที่  20 ตุลาคม 2559 จังหวัดตากจัดพิธีทางศาสนาน้อมเกล้าฯถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จังหวัดตาก ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา 5 ศาสนาหลัก ประกอบด้วย ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกซ์ ศาสนาคริสต์ (นิกายคาทอลิก) (นิกายโปแตสแตนท์) ชาวชาติพันธ์ุและ ศาสนาพุทธ และ พิธีน้อมเกล้า ฯ แสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของชุมชน ชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด และใกล้เคียง โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          ” ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ “
ภาพถ่าย  เศรษฐชาติ แหงมงาม สำนักข่าวไทย อสมท.

 

You may also like...