เปิดเทอม 2/2559 ท.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ แม่สอด

st009-20161102002

เปิดเทอม 2/2559 ท.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ แม่สอด

           เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นางไพเราะ กาญจนสิงห์ กล่าวให้โอวาทกับคณะครู นักเรียน และกล่าวต้อนรับคณะรองผู้บริหาร ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษาทุกคน และยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ รองวาสนา เบ้านี ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นด้านการบริหารการศึกษาในภารกิจด้านการศึกษาพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาในปีการศึกษา 2559 ต่อไป

 

You may also like...