อบรมครูพี่เลี้ยง IPST.SMT Mentor ระบบทางไกล มัธยมปลาย

อบรมครูพี่เลี้ยง IPST.SMT Mentor ระบบทางไกล มัธยมปลาย การอบรมการใช้สื่อการทดลองเสมือนจริง

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด และโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ครูพี่เลี้ยง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 -22 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป.ตาก เขต 1 อำเภอเมืองตาก
………….
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

 

You may also like...