แบบสอบถามประเมินความพร้อมผู้ปกครอง ปี 2563

         แจ้งจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ปกครองและนักเรียน ให้ช่วยตอบแบบสอบถามความพร้อมทางบ้านผู้ปกครอง กรณีไม่สามารถเปิดเรียนวันที่18 พฤษภาคม 2563 ได้ตามปกติ ถ้าสถานการณ์ โควิด 19 ยังคงระบาดหนัก(ทั้งนี้การเปิดเรียนยังเป็นวันที่ 18 พฤษภาคม2563ตามปกติ) หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ

แบบสอบถามประเมินความพร้อมการเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
กรณีไม่สามารถเรียนในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

คลิกตามลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFxMa_KPgWouf89rZX63cCSH4t-0mw6_Xhu39AD8G64ixwmg/viewform?fbclid=IwAR3yuGvvaKH2nUTkxlfMQu5_CSs017fengCXrsxpqjFgk_7HrgUyb4wSUsE

You may also like...