ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563

         1. วันที่ 3-12 พ.ค. 63 รับสมัคร (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้สมัคร รอบแรก)

         2. วันที่ 31 พ.ค. 63 สอบวัดพื้นฐานความรู้ เวลา 09.00 – 12.00 น.

(นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน) สอบห้องละ 20 คน

         3. วันที่ 4 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบและลงชื่อรายงานตัว

         4. วันที่ 13 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม.4

         5. วันที่ 14 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม.5-6

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

You may also like...