เทศบาลนครแม่สอดบริการตัดแต่งกิ่งไม้ก่อนเปิดเรียน

เทศบาลนครแม่สอดบริการตัดแต่งกิ่งไม้ก่อนเปิดเรียน

         ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย (ดับเพลิง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นครแม่สอดปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา 2563
#########
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

 

You may also like...