แจ้งให้นักเรียนมาโรงเรียนช่วงวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2563

         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  แจ้งให้นักเรียนมาโรงเรียนช่วงวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2563 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติภายโรงเรียนตามสถานการณ์โรคโควิด 19

You may also like...