พ่นหมอกควันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษาฯ
——————————-
          ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายกองสาธารณะสุขพ้นหมอกควันกันยุงให้สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด วันแรกกับการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563

         กองสาธารณสุขระดมฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลงสาป เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในช่วงนี้ฝนตกชุก ในวงกว้างแนวชายแดน พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือให้ครูนักเรียน ช่วยกันหมั่นทำความสะอาดภายในและรอบๆอาคารสถานศึกษารวมทั้งทำลายแหล่งน้ำขังต่างๆ ด้วยอย่างต่อเนื่อง
——————————–
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

 

You may also like...