เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณจะเป็นข้าราชการที่ดี ฯ

เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
————————-
         เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลนครแม่สอด(สท.นครแม่สอด) ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการหัวหน้ากองการงาน ข้าราชการ ครู และพนักงานเทศบาลนครแม่สอด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
————————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

 

You may also like...