คณะผู้ปกครอง นักเรียน ปีการศึกษา 2562 มอบเก้าอี้ใช้ในสถานศึกษา

คณะผู้ปกครอง นักเรียน ปีการศึกษา 2562 มอบเก้าอี้ใช้ในสถานศึกษา
———-
         นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน รับมอบเก้าอี้จากคณะผู้ปกครอง นักเรียนในปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้งานจึงมอบให้เป็นสมบัติของสถานศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆโดยมีนักเรียนในปีการศึกษา 2563 รับเก้าอี้ดังกล่าว
———-
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...