ประกาศ: การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

ประกาศ  โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่  :  ประกาศ-การสรรหา-ปี-63-ล่าสุด

 

You may also like...