ประชมครู ในเรื่องแผนงบประมาณสถานศึกษา 64 กิจกรรมโครงการต่างๆ

ประชมครู ในเรื่องแผนงบประมาณสถานศึกษา 64 กิจกรรมโครงการต่างๆ

          นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมแผนงานสถานศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีคณะครู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าแผนและงบประมาณเข้าร่วมประชุมประเมินติดตามโครงการต่างๆในปี 64 ให้เป็นไปตามแผน

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

 

You may also like...