ร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ ป.ศราวุธ (สามี ครูวราภรณ์ ทังดิน)

         คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ ป.ศราวุธ (สามี ครูวราภรณ์ ทังดิน) ณ วัดมณีไพรสณฑ์ 23/09/2563

 

You may also like...