คณะครู ท.เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ร.9

         คณะครู ท.เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
———————
         คณะครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด
         ที่หอประชุมอำเภอแม่สอด นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นำภาคส่วนราชการและประชาชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้นส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทยอยวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนครบทุกหน่วยงาน เป็นอันเสร็จพิธี
         พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย และตลอดระยะเวลาการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนาน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆ มากมาย เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ จนถือได้ว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”
———————
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ถ่ายภาพ

You may also like...