‘ล็อกดาวน์’ วันสุดท้ายกับภัยโควิด 19 ในวันนี้ ท.เฉลิมพระเกียรติ

‘ล็อกดาวน์’ วันสุดท้ายกับภัยโควิด 19 ในวันนี้ ท.เฉลิมพระเกียรติ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
          26 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่บ้านถึงโรงเรียน จากสถานการณ์ถึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงภายใต้การกำกับของจังหวัดตาก ในกลุ่มเสี่ยง ‘ล็อกดาวน์’วันนี้ยังคงเป็นวันสุดท้ายใน 7 วัน
ทั้งนี้ทางสถานศึกษาได้กำชับนักเรียนที่อยู่ในชุมชนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนให้ป้องกันตนเองทุกทางเท่าที่ทำได้เพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่กำลังกระจายในชุมชนและสถานที่ที่เราไม่อาจคาดถึงและรายงานให้ครูประจำชั้นทราบ และในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 กลับสู่ระบบเรียนการสอนตามปกติทั้งระบบ
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ภาพ/ข่าว

You may also like...